הוראות בטיחות בהפעלת כננת משיכה וחילוץ
הוראות בטיחות בהפעלת כננת משיכה וחילוץ
מידע כללי
כננת חילוץ תוכננה בעיקר להתקנה בקדמת הרכב לצורך חילוץ במשיכה בלבד.
הכננת לא מיועדת לצורכי הרמה.
אין להשתמש בכננת לצורך הרמת או הנעת אנשים.
הכננת לא תוכננה לעבודה רציפה לאורך זמן הדבר יגרום להתחממות רכיבי הכננת.

אזהרה
הפעלה רשלנית של הכננת יכולה לגרום נזק רב לרכוש ולנפש. קרא בעיון את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני התקנת הכננת או השימוש בה.

הוראות בטיחות
1. לעולם אין לגעת בכבל הכננת או בוו המשיכה כאשר הינם תחת עומס.

2. לעולם אין לחבר את שלט הפיקוד לקופסת הפיקוד כאשר הינך משחרר את הכבל מהתוף או הינך עוגן את הכבל. חיבור השלט יעשה רק לפעולת המשיכה עצמה.

3. כאשר שלט הפיקוד מחובר לקופסת הפיקוד, יש להתרחק מהכבל, מהתוף, מגלגליות ההחלקה של הכבל (רולר) ומאזור עגינת הכבל.
4. לעולם אין לטפל בכבל או לבצע עגינה בזמן שאדם נוסף אוחז בשלט הפיקוד או בזמן פעולת הכננת.

5. בעת הפעלת הכננת יש לשמור מרחק מהכבל ומהמטען/רכב, יש להרחיק עוזרים וצופים לאזור בטוח. כבל שמשתחרר או נקרע בזמן מתיחה גורם להצלפה חזקה ומסוכנת מאוד.

6. לפני הפעלת הכננת יש לבדוק את שלט הפיקוד לבחינת נזק חיצוני, סדקים בשלט, חוטי פיקוד חופשיים וכל נזק אחר. שלט פגום עלול לגרום לפעולה לא רצויה של הכננת ברגע שיחובר. בזמן הפעלת הכננת מתוך הרכב יש להעביר את כבל השלט דרך החלון ולא דרך הדלת בכדי למנוע צביטות וקרעים בכבל בזמן סגירת הדלת. יש לאחסן השלט במקום נקי וייבש.

7. יש לוודא שנקודת העגינה מסוגלת לעמוד בעומס המשיכה. יש להשתמש ברצועת חביקה, כבל חביקה או שרשרת, בכדי לחבוק את נק' העיגון, אליהם לחבר את כבל הכננת. לעולם לא לחבוק את העצם עם כבל הכננת עצמו, דבר הגורם לקריעת הכבל.

8. לעולם אין לבצע משיכה, כאשר על תוף הכננת פחות מ- 5 כריכות כבל, פעולה כזו עלולה לנתק את הכבל מהתוף.

9. כאשר משחררים כבל, התוף חייב להסתובב בהתאם לכיוון המסומן על הכננת.פעולת שחרור המתבצעת בכיוון הפוך גורמת לאי פעולתו של בלם הכננת. גלגול הפוך נגרם כאשר מוציאים את הכבל החוצה עד הסוף והפעלת השלט בכיוון "שחרור-כבל" לצורך ליפוף הכבל חזרה על התוף.

10. אין לעבור את העומס המוגדר של הכננת. יש להשתמש בגלגלת (מכפיל כוח), פעולה אשר תגרום להורדת העומס המופעל על הכננת והכבל כמעט בחצי.
11. לפני הפעלת הכננת תחת עומס מלא יש לבטל חופשים בכבל ע"י לחיצות קצרות על מתג השלט. זאת בכדי למנוע זעזועים שעלולים לגרום לעומס רגעי גדול יותר מהמותר לכננת.
12. יש למשוך בצורה ישרה ככל האפשר ע"מ למנוע גלילת הכבל על צד אחד של התוף. לאחר השימוש בכננת יש לבדוק את הכבל לאיתור נזקים ולגלגל כראוי את הכבל על התוף. למען בטיחותך יש להחליף את הכבל אם נמצאו בו מעיכות, גידים קרועים, או שחרורים בין גידי הכבל.
אזהרה: בזמן הפעלת הכננת במשיכה צידית, הכבל ייכרך על צד אחד של התוף. בסופו של דבר, כריכה כזו עלולה לגרום נזק חמור לכננת.
בכדי למנוע נזק פעולת המשיכה של הכננת צריכה להתבצע ישר לפנים עד כמה שניתן. יש לעצור את פעולת הכננת אם הכריכות מתקרבים למוטות הגישור או לפלטת החיבור. כדי לתקן כריכה לא אחידה, יש לשחרר את הכבל שנערם בצד אחד של התוף ולמקם אותו מחדש בצדו השני. פעולה זו תאפשר המשך משיכה בעומס.

13. אורך החיים של כבל הפלדה תלוי מאוד בצורת השימוש והטיפול בו. בכננת חדשה או בהחלפת כבל חדש לכננת, יש למתוח ולגלול את הכבל לתוף תחת עומס לפני השימוש הראשוני בכננת לצורך הידוק הגידים. אי ביצוע פעולה זו יגרום נזק לכבל.

14. בגמר השימוש בכננת, יש לגלול את כבל הפלדה אל תוף הכננת. השיטה הנכונה היא לתפוס את שלט הכננת ביד אחת ואת הכבל ביד השניה. יש להתרחק מהרכב בהתאם לאורך הכבל של שלט הפיקוד, להפעיל את הכננת, להתקדם עם הכבל מס' מטרים ולהפסיק את פעולת הכננת. יש לחזור על פעולה זו עד לגלילת כל הכבל. לקראת סוף גלילת הכבל פנימה, יש לעצור כאשר הסגיר (שקל) במרחק של כמטר מגלגליות ההחלקה של הכבל (רולר) נתק את שלט הפיקוד משקע הכננת, סובב את ידית המצמד למצב גלילה חופשית וסובב בידיים את התוף כדי להחזיר את שארית הכבל לתוף. בסיום תמיד סובב חזרה את ידית המצמד למצב עבודה. כל התהליך הנ"ל מתבצע עם כפפות עבודה.

15. יש לגלול את הכבל פנימה לתוך התוף בצורה מתוחה ומסודרת וזאת כדי למנוע רווחים בין כריכות הכבל אשר גורמים לחדירת הכבל לשכבה התחתונה בזמן המשיכה, דבר הגורם לתקיעת הכבל בין השכבות וגורם נזק לכבל ולכננת. אם הכבל נתקע יש לחבר את השקל למטען ולהפעיל את הכננת לסירוגין פנימה והחוצה עד לשחרור הכבל. לעולם לא לגעת בכבל או להיות בקרבתו בזמן הניסיון לשחררו.

16. כאשר עוגנים את הרכב המושך, יש להפעיל את בלם החניה ולחסום את הגלגלים. תיבות הילוכים ידניות ואוטומטיות ימצאו בהילוך סרק . מנוע הרכב המחלץ יהיה מונע ע"מ לספק זרם מתאים לפעולה תקינה של הכננת.
17. יש להרים מכסה מנוע ברכב המחלץ ע"מ להגן על שמשת הרכב ועל הנהג, במקרה של קריעת הכבל.

18. יש להניח שמיכה/מעיל או חומר סופג אנרגיה אחר על כבל הכננת בזמן המשיכה, ע"מ למנוע את הצלפת הכבל במקרה של קריעה.

19. אין להשתמש בכבל הכננת כברצועת גרירה, אלא אך ורק באמצעות גלילת הכבל על תוף הכננת.

מקור: WARN USA, עריכה ותוספות: צוות המרכז הישראלי לסיור.

פורסם ביום שישי, 9 בינואר 2004

הוראות בטיחות כלליות
הוראות בטיחות כלליות
על כל הנוסעים לחגור חגורות בטיחות במהלך הנסיעה .
יש לנהוג לפי חוקי והוראות הנהיגה של מדינת-ישראל .
בעת מעברי מכשולים ימצא ברכב הנהג בלבד.
רכב בעל ליקויים בטיחותיים ( מערכת הגה ובלמים) חייב לעצור ולהפסיק כל נסיעה.
לפני עליות/ ירידות ומעברים קשים יש לבדוק את תקינות הבלמים.
במידה והרכב נכנס למצב מסוכן יש לעצור ולהיעזר במכוון
ירידות חדות יש לרדת בהילוך ראשון 4x4 L.
בנסיעה בשיירה יש לשמור על רווחים גדולים בין כלי הרכב.
יש לשמור על קשר עין עם הרכב שמאחור.
רכב/ אדם שניתק מהקבוצה ימתין במקומו.
פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

נהיגה בחול
נהיגה בחול
נהיגה בחול
יש להוריד אויר מגלגלי הרכב (לא כולל הגלגל הרזרבי) ללחץ של 18-12 P.S.I
בחירת נתיב התקדמות: לכל דיונה צלע תלולה וצלע מתונה המושפעות מכווני הרוחות, באזורנו רוב הרוחות דרום מערביות לפיכך כיוון ההתקדמות האופטימלי הוא מדרום לצפון.
לכל דיונה מעבר נמוך בו אנו שואפים לחצות
יש להימנע מעליה על שיחים היות ושורשי השיחים עוצרים תלולית חול המהווה מלכודת לכל רכב, וחשוב מכך
על מנת למנוע נזק לחי ולצומח.
שילובי העברה: רכב בעל גיר ידני: 4X4 L והילוכים גבוהים (3-4) או 4X4 H והילוכים נמוכים(1-3) הכל בהתאם לסוג הרכב וכוח המנוע. רכב אוטומטי : 4X4 L + "דרייב"
רכב בעל משקל נמוך ומנוע חזק יעדיפו 4X4 H, ובכל מקרה יש להימנע מהעברת כוח מוגזמת לגלגלי הרכב אשר תגרום להתחפרות.
מתלולים יש לרדת ב4X4 L והילוך נמוך תוך בלימת מנוע מרבית ושימוש מועט אם בכלל בדוושת הבלם.
יש לצבור תנופה מספקת לפני עליות תוך הקפדה על כיוון עליה בניצב לדיונה.
יש להצטייד בציוד חילוץ כגון רצועת גרירה שקלים, כננת, מדחס לניפוח צמיגים וכל המרבה הרי זה משובח (וכמובן בסלולארי)
בסיום הנסיעה מומלץ לשטוף את מכלולי הרכב התחתונים במים.
פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

נהיגה בבוץ
נהיגה בבוץ
ככלל מומלץ לבדוק רגלית כל מעבר קשה לפני שמחליטים לעבור דרכו.
רוב הנוהגים בשטח אינם מקפידים על בדיקה מוקדמת של מעברי מים ובוץ ולכן שכיחים במחוזותינו הבוציים מחזות קורעי לב וכיס של כלי רכב השקועים בבוץ עד צוואר.
סלעים בורות וחריצים המכוסים בבוץ עלולים לספק הפתעות בלתי רצויות במפגש עם גחון-הרכב, במיוחד כאשר
נאלץ הנהג לחצות מעברי בוץ עמוקים במהירות גדולה.
נהג בבוץ בערנות, במיוחד בכלי-רכב הנעולים בצמיגי כביש אשר "נסתמים" בבוץ ואינם מאפשרים אחיזה מינימלית.
לעולם שלב 4X4 והפעל נועל דיפרנציאל לפני תחילת המעבר (במידה וקיים).
בחר את ההילוך הרצוי למעבר לפני הכניסה לבוץ: לכלי רכב בעלי מנוע גדול יתאים הילוך שלישי.בכלי רכב בעלי
מנוע קטן בחר הילוך שני L, ככל שההילוך שנבחר יהיה נמוך יותר קיימת אפשרות לעודף כוח וכתוצאה מכך סחרור
של הגלגל בבוץ, ככל שההילוך שנבחר גבוה יותר קיים חשש שנזדקק להוריד הילוך באמצע המעבר ובכך להפסיד
את התנופה.
במקרה של סחרור הגלגלים בבוץ הפחת הלחיצה על דוושת המצערת בעדינות, אם תרפה מהדוושה לחלוטין
מהירות-הרכב תפחת מידית, וכאשר תלחץ שוב על דוושת המצערת הגלגלים יסתחררו ויובילו לשקיעה.
דרוש ניסיון רב בכדי לעשות זאת ביעילות. ניסיון כידוע נרכשים לאחר מאות שעות בשטח ועשרות חילוצים - אז סבלנות בבקשה ...
המנע מלפעול בפתאומיות, הנהיגה חייבת להיות חלקה ההגה חייב להיות ישר ואין להפנות גלגלים.
במידה וגלגלי הרכב מחליקים, מהירות הרכב יורדת ובעוד רגע הרכב יתקע, אין ללחוץ בחוזקה על דוושת המצערת. כאשר הרכב נעצר יש להרפות מהדוושה בכדי לא לגרום לחפירת הגלגלים בבוץ.
כאשר הרכב בתנועה ניתן לקבל אחיזה נוספת ע"י הפנית ההגה במהירות מצד לצד.
יש לבדוק את עומק הבוץ, כאשר השכבה העליונה בוצית ( עד 30 ס"מ ) ומתחת לה שכבה יציבה יש להוסיף אוויר לגלגלי הרכב עד ללחץ של 45 PSI, גלגלי הרכב יחדרו דרך שכבת הבוץ ויאחזו בקרקע היציבה.
בבוץ עמוק יש להוריד אוויר מגלגלי הרכב עד 16 PSI בכדי "לצוף" מעל הבוץ (במקרה של הורדת לחץ האוויר קיים סיכוי של ירידת הצמיג מהחישוק)
מומומלץ לא להיכנס לשטח ביצתי. בניתוח שטח נכון תמיד תוכלו למצוא מעקף בטוח.
פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

ירידה במדרגת עפר
ירידה במדרגת עפר
אתר נקודת ירידה ללא שיפועי צד ובגובה שלא יעלה על המרחק בין הסרנים בהפחתת השרכים.
גובה המדרגה לא יעלה בדרך כלל על 150 ס"מ.
אתר נתיבי המשך תנועה, סכם עם המכוון על נתיב ירידה מדויק.
שלב את הרכב להילוך ראשון L, בדוק תקינות הבלמים והתקדם ע"פ הוראות המכוון עד לשפת המדרגה.
הקפד על גלגלים ישרים בהמשך לכיוון התנועה והתחל בירידה איטית תוך לחיצה לפרקים על דוושת הבלם.
המשך בירידה תוך שמירה על גלגלים ישרים, עד שמהכוון מסמן לך כי זנב הרכב סיים את הירידה.
פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

שיפוע צד
שיפוע צד
ככלל מומלץ שלא להיכנס לשיפועי צד, עדיף תמיד לאתר נתיב חילופי.
עצור ואתר נתיב נסיעה בעל קו רציף לאורך השיפוע, בדוק נתיבי המשך בסיום קטע השיפוע.
בחר נתיב והגדר את סוג הקרקע, אתר מכשולים, בולדרים ובורות בנתיב והימנע לעבור עליהם עם גלגלי-הרכב.
בדוק תקינות לחץ האוויר בגלגלים, הנמך את מרכז הכובד ע"י הסרת ציוד מגג הרכב ומנקודות גבוהות לרצפת הרכב.
בחר הילוך 1-2 L והכנס לשיפוע במהירות איטית, תוך לחיצה על דוושת המצערת.
היה קשוב לתגובות הרכב, במידה והרכב מחליק, הפנה מיד את גלגלי הרכב כלפי המורד תוך לחיצה קלה על דוושת המצערת ותקן בחזרה לנתיב הנכון.
הימנע מלגרום טלטלות לרכב ומלעצור בתוך שיפוע הצד.
פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

עליה חדה
עליה חדה
צפה אל המעלה ובמידת הצורך עלה רגלית ובדוק את נתיב העלייה ואת נתיבי ההתקדמות בסיום העלייה.
בחר נתיב התקדמות בניצב למעלה.
אתר מדרגות, בורות ומכשולים בנתיב העלייה, בחן והגדר את מצב הקרקע.
החלט על מהירות העלייה ובחר הילוך: מעלה חולי - מהירות גבוהה (הילוך 3-4 L או הילוך שני H )
מעלה בעל קרקע יציבה -מהירות זחילה (הילוך 1-2L)
מעלה דרדרתי/מהמורתי -מהירות איטית (הילוך 1-L)
שלב להילוך הנבחר, בדוק תקינות הבלמים והחל בעליה, הפחת במידת הצורך את הלחיצה על דוושת המצערת.
מנע סחרור הגלגלים ע"י לחיצה לפרקים ("פימפום") על דוושת המצערת.
במידה והרכב נעצר והגלגלים מסתחררים , לחץ לפרקים על דוושת הבלם, מבלי להרפות מדוושת המצערת,
הפנה בתנועות מהירות את גלגל ההגה ימינה ושמאלה לשיפור אחיזת הצמיגים.
במידה והרכב עדין מסחרר גלגלים הפסק מיד כל פעולה, סחרור כזה יוביל להחלקת הזנב וכניסה לשיפוע צד!!
שלב להילוך אחורי ותיבה במצב L, חזור לאחור, נתח את הבעיה ונסה שוב.
פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

ירידה חדה
ירידה חדה
עצור במקום בטוח לפני נקודת ה "אל-חזור" ואתר נתיב ירידה בניצב לשיפוע.
בדוק את זווית התחברות סוף המורד ונתיבי ההמשך.
אתר מדרגות ובורות בנתיב הירידה.בדוק את המורד והגדר את סוג הקרקע ומצבה.
בקרקע חולית לא צפויות בעיות. בקרקע בוצית הנך צפוי לבעיות החלקה, נסה למצוא דרך עוקפת.
בקרקע דרדרתית - הנך צפוי לבעיות החלקה, היה ערני לתגובת הרכב.
מקם את המכוון בנקודת הקריטית - בדרך כלל במרכז המעלה או במקום בו נוצרה מדרגה/בור.
שלב ל 4X4 L, חגור חגורת בטיחות, בדוק תקינות הבלמים ואת בלימת המנוע.
שחרר את דוושת המצמד לחלוטין ואפשר למנוע לבלום את התקדמות הרכב, העזר במידת הצורך בלחיצות
קצרות על דוושת הבלם.
השמע להנחיות המכוון, שמור על נתיב בניצב למורד ועל גלגלים ישרים בכיוון התקדמות הרכב.
סיים באיטיות את המורד, אין להפנות גלגלים לפני שזנב הרכב הגיע לסוף המורד.
פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

בדיקות ביציאה מהשטח
יש לנתק 4X4 רק לאחר העלייה לכביש.
עמוד בצד הכביש, נתק 4X4, צא מהרכב ובדוק תקינות ושלמות הצמיגים, ומכלולי הרכב האחרים.
לאחר נסיעה בבוץ: נקה את פנסי הרכב (ואת לוחית הרישוי) מבוץ.
החל בנסיעה איטית (30 קמ"ש), בדוק כי לא נמצא רכב מאחור והפעל בלימת חירום - לחיצה חזקה ורצופה על דוושת הבלם. כל גלגלי הרכב אמורים לעצור בצורה שווה ודוושת הבלם לחזור למקומה הטבעי. במידה ולא כך עצור מיד.
חזור למהירות 30 קמ"ש והטה את הגלגל ההגה ימינה ושמאלה בתנועות קצרות וחדות, היה קשוב לרעשים, דפיקות וחריקות לא טבעיות. במידה ואיתרת רעשים, עצור מיד כנראה שמערכת ההגה נפגעה.
חזור למהירות 30 קמ"ש והטה את ההגה ימינה ושמאלה בתנועות ארוכות, אתר "חופשים" בהגה, מדרגות וחוסר תגובה של ההגה. במידה וקיימים עצור מיד.
עלה למהירות של כ 80 קמ"ש בהילוך גבוה והאזן לרעשים חריגים, רעידות וחריקות.
בבוקר המחרת, בדוק שמנים ונוזלי קירור והוסיף ע"פ הצורך, בדוק תקינות ושלמות הצמיגים.
פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002